EOIL-Fotball

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

NFF og fotballkretsene er opptatt av at alle som har lyst til å spille fotball skal ha et bra tilbud. Dette gjelder både de med ambisjoner og forutsetninger for å bli gode – og alle de som spiller fotball av sosiale grunner eller for å holde seg i form. Alle er like verdifulle og alle har krav på et passende tilbud.

Dette er en stor utfordring å få til i praksis. Det krever at klubbene setter det sportslige tilbudet i sentrum og har aktiviteten som utgangspunkt for driften av klubben. Målet må alltid være å skape mer og bedre aktivitet for alle. For at alle skal føle seg like verdifulle og få et passende tilbud innenfor fotballen er det viktig:

  • At klubben er godt organisert
  • At ledere og trenere har tilstrekkelig kompetanse
  • At klubben disponerer nok baner
  • At klubben har gode sosiale arenaer
  • At klubben har felles verdier, visjoner og mål
  • At klubben har nedfelte planer og vedtak som er en naturlig rettesnor for alle i klubben.

Det er klubben, organisasjonen, som skal bestemme retningen – ut fra demokratiske prosesser hvor alle skal ha muligheten til å bli hørt.

Målet må være at det ikke i noen klubber skal være tilfeldighetene som rår med hensyn til tilbud: Vi skal ha et likeverdig, trygt og tilpasset tilbud om spilleren er 6, 11 eller 14 år! Den viktigste forutsetningen for å få til dette er å ha en lederstyrt klubb: ”Klubben som sjef!” skal tilrettelegge for at trenerne får gjort en god jobb med spillerne. Samtidig skal ”Klubben som sjef!” se til at alle trenerne får de samme forutsetningene for å gjøre jobben til det beste for de unge. Dette krever at hver enkelt trener har et helhetssyn på og respekt for klubbens overordnede verdier, organisasjon og virkemidler. Har treneren tunnelsyn kun for sitt ”eget lag” blir treneren ingen lagspiller for klubben. Har treneren derimot hovmesterblikket inne vil han/hun være en av bærebjelkene for at nettopp klubben – gjennom fotballen – blir den viktigste premissleverandøren for et godt oppvekstmiljø i ditt nærområde.

Viktige forutsetninger for å lykkes med at klubben er sjef er:

  • Verdiforankring
  • Klubbens visjon og målsetninger
  • Planverk for sport og organisasjon
  • Nøkkelroller for implementering og oppfølging av planverk.

 

EOIL Fotball er godkjent som kvalitetsklubb nivå 1


Elnesvågen og Omegn IL-Fotball

Postboks 116

6447 Elnesvågen

Ved tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider, send mail til:

post@eoilfotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift