EOIL-Fotball

Treningsavgift/kontingent

Treningsavgift/kontingent

EOIL fotball

Medlemskontingent og treningsavgift 2017/2018 – vedtatt årsmøte 2017

 

Med mål om likebehandling, enkel administrering og jevnere bidragsfordeling til frivillige, vedtok Årsmøtet 2017 følgende satser for medlemskontingent og treningsavgift kommende år, samt en fordelingsnøkkel på honorar tilbake til frivillige i definerte roller.  Alle «gamle avtaler» utgår etter at vedtak iverksettes etter årsmøtet. Tildelt gavekort til klubbens frivillige disponeres etter eget ønske. Samtidig forventer EOIL fotball at de som har en definert rolle i klubben, benytter gavekortet til å ta seg ut en klubbgenser eller en klubbjakke minimum hvert 3dje år. Dette for å bidra til økt samhold og nødvendig klubbidentitet.

For 2017/2018 gjelder:

Disse satsene fra 2016/2017 opphører:

Lag

Kontingent

Treningsavgift

Samlet pris

Lag

Kontingent

Treningsavgift

Samlet pris

5 - 12år

200

800

1 000

6 - 8 år

200

800

1000

13 - 19 år

200

1 800

2 000

9 - 12 år

200

1 200

1 400

A-lag damer

200

1 800

2 000

13 - 16 år

200

1 500

1 700

A-lag herrer

200

2 300

2500

Jr./Sr.

200

2 250

2 450

Old Boys

200

 

200

Dame

200

2 000

2 200

Frivillige

200

 

200

Old Boys

200

1 700

1 900

 

 

 

 

Frivillige

200

 

200

 

EOIL fotball krever:

Merknad:

Treningsavgiften går fram av ovenstående tabell

Maks kr 3 000 per familie

Søskenmoderasjon opphører

Medlemskontingent er kr 200 per person

Utløser stemmerett på årsmøte

Bidrar til å styrke klubbøkonomien

EOIL fotball gir:

Merknad:

Gavekort på kr 1000 på MX Sport

Tilbys alle frivillige med en definert rolle i EOIL fotball

Sesongkort Aker Stadion

Tilbys alle frivillige med en definert rolle i EOIL fotball

Honorar til inntil 2 trenere på ungdomsnivå kr 2 500

Minimum 7 spillere pr trener, utbetales i desember

Honorar til inntil 2 A-lagstrenere damer kr 2 500

Utbetales i desember

Honorar til styremedlemmer kr 2 500

Utbetales i desember

 

Ingen kan motta mer enn ett honorar og ett gavekort pålydende kr 1 000

Konstruktive tilbakemeldinger sendes leder@eoilfotball.no


Elnesvågen og Omegn IL-Fotball

Postboks 116

6447 Elnesvågen

Ved tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider, send mail til:

post@eoilfotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift